Nordisk konferens om analys av turism – i en digitaliserad värld

Den 25–26 januari arrangerade ETOUR i samarbete med Tillväxtverket och Tourism in Skåne en konferens om analys av turism.

Konferensen, med Tourism in Skåne som värd, erbjöd en blandning av keynote speakers, forskningspresentationer, goda exempel och djuplodande paneldiskussioner och var indelad i fyra block:

  • Analys av marknadens efterfrågan och kundens behov
  • Analys av beteende, målgrupp och marknad
  • Evenemangsmätningar
  • Mätning av destinationer och gästundersökningar

Inbjudan och program på svenska (PDF)
Invitation and programme in English (PDF)

Ladda ner presentationer (PDF) och se filmerna från konferensen. 

För mer information
Maria Lexhagen, ETOUR, maria.lexhagen@miun.se
Carla Aguirre Muñoz, Tourism in Skåne, carla.aguirre@skane.com

Arrangörer

Värd

Logga Tourism in Skåne

Filmer – Dag ett

Filmer – Dag två