Carla Aguirre Munoz

Spara favorit 16 dec december 2015
ETOUR

Carla Aguirre Munoz, utvecklingschef och vice VD Tourism in Skåne AB.

Carla har över 20 års erfarenhet inom besöksnäringen, alltid kopplat till marknadskommunikation men de senaste åren med särskilt fokus på strategi-, organisations- och Business Intelligencefrågor. 

I tidigare tjänst som Head of Business Intelligence på VisitSweden, byggde hon bland annat upp analys- och business Intelligencefunktionen på företaget och var delaktig i framtagandet av ett målgruppsinriktat arbetssätt bland flertalet andra strategiska initiativ. Sedan sin fil kandidatexamen inom företagsekonomi/Tourism Management från Mittuniversitetet, har hon även haft tjänster hos bland annat Turistdelegationen, Scandinavian Express och Scandic Hotels.

Andra förtroende- och intresseuppdrag som engagerat Carla genom åren är, förutom att hon sedan 2009 är medlem av ETOURs referensgrupp, som aktiv medlem och vice ordförande European Travel Commissions Market Intelligence Group, tidigare medlem I Green Keys styrgrupp samt aktiv inom olika initiativ gällande hållbarhetsfrågor för besöksnäringen.

Carla är som värdorganisatör sammankallande i programkommittén för konferensen och har varit drivande i utformandet av konferensens program och speakers.

För mig är denna konferens en otroligt viktig markör för de behov vår näring står inför när det gäller proaktiv kunskapsinhämtning. Jag hoppas att denna mötesplats årligen kan möjliggöra att vi gemensamt förflyttar oss så att vi står bättre förberedda inför framtidens ökade konkurren

s.