Jan Roy

Spara favorit 1 dec december 2015
ETOUR

Jan Roy, styrelseordförande Kairos Future, tidigare koncernchef för Parks and Resorts. 

Jan Roy är sedan 2014 styrelseordförande i ett flertal bolag, bland annat Kairos Future AB. Han är även medlem i branschrådet för ETOUR, Mittuniversitetets forskningscentrum för turism, och var tidigare koncernchef för Parks and Resortsgruppen som äger Gröna Lund, Kolmården, Skara Sommarland, Furuvik och Aquaria. Jan har under många år varit medlem i Stockholms finansborgarråds advisory board för besöksnäringsfrågor och har lång praktisk och strategisk erfarenhet av affärsutveckling och styrning av verksamheter. Han är medförfattare till ett antal internationellt publicerade böcker om Strategisk implementering och verksamhetsstyrning. 

För att ytterligare stärka besöksnäringens utveckling behövs fokuserad forskning och utveckling och korrekt statistik och underlag för att bidra till korrekta strategiska val. Detta för att säkerställa näringens konkurrenskraft i en allt tuffare konkurrensmiljö.