Kirsti Mathiesen Hjemdahl

Spara favorit 13 jan januari 2016
Kirsti Mathiesen Hjemdahl

Kirsti Mathiesen Hjemdahl, seniorforsker ved Agderforskning.

Kirsti Mathiesen Hjemdahl är en senior forskare vid Agderforskning, där hon också är chef för en avdelning med ämnen som turism, kultur och upplevelseindustri. Hjemdahl engagerar sig framförallt i användardriven forskning och jobbar i nära samarbete med näringslivet kring ämnen som innovation, publikutveckling, digitalisering, attraktionsutveckling, nya affärsmodeller och återköp. Hon är också projektledare för Arena-Usus, som är ett nätverk av över 100 företag inom turism och kultur.