Kirstine Tolstrup Nielsen

Spara favorit 30 nov november 2015
ETOUR

Kirstine Tolstrup Nielsen, analytiker på VisitDenmark.

Kirstine har en magisterexamen i service management med inriktning mot kundrelationer, Customer Experience Management. Hennes fokus är forskning kring beslutsfattande och beteende, motiv till resande och tillfredsställelse. Enligt Kirstine ger digitaliseringen nya vägar att analysera genom samarbete med turister, till exempel via self-tracking. Det innebär nya utmaningar och möjligheter när det gäller hur användargenererad turistdata kan stödja destinationsmarknadsföring.

The Nordic Conference on Tourism Analysis offers a unique forum in which to share practitioner knowledge and discuss the interconnectedness between digital and real-life experiences in tourism.