Kristiina Hietasaari

Spara favorit 7 dec december 2015
ETOUR

Kristiina Hietasaari, forskningschef Visit Finland.

Visit Finlands huvuduppgift är att marknadsföra Finland som turistmål samt turismprodukter och tjänster tillsammans med Finnish Travel Trade. De tar fram analyserad marknadsdata som bidrar till reseföretagens produktutveckling och marknadsföring. Kristiinas ansvarsområde omfattar forskning och marknadsundersökningar samt utvecklingen av branschen. Hennes expertområde är analys av turisternas beteende, marknader och målgrupper.

Konferensen är ett viktigt forum för att öka diskussion mellan Norden om ämnen som är av våra gemensamma intressen. Vi delar samma möjligheter och utmaningar i den internationella konkurrensen om de ökande turistvolymerna. Om vi kan dela vissa verktyg och metoder som hjälper oss alla att göra vårt arbete bättre, kommer vår position i den här tävlingen förbättras.