Lena Gunnerhed

Spara favorit 30 nov november 2015
Lena Gunnerhed

Lena Gunnerhed, Global Consumer & Market Insight Manager på VisitSweden.

Lena leder teamet Business Intelligence på VisitSwedens huvudkontor i Stockholm. Tillsammans ansvarar de för att ta fram och sprida insikter och kunskap om målgrupper, marknader och omvärld i VisitSwedens projekt och aktiviteter. Med god kunskap om mottagaren blir det lättare att utveckla kommunikation som är både relevant och inspirerande. Lena har alltid haft en passion för att förstå vad som driver människor till att göra de val de gör och började på VisitSweden 2013 efter att ha arbetat med att analysera och förstå konsumenter och kunder i snart 20 år. Tidigare arbetsgivare är bland annat TNS Sifo, Nyman & Schultz och Absolut Vodka.

Det är viktigt att vi utnyttjar de möjligheter som finns med den nya tekniken, men också att hela tiden tänka efter vad vi verkligen behöver och låter det styra hur och vad vi samlar data om.