Therese Lindberg

Spara favorit 18 jan januari 2016
Therese Lindberg, Tillväxtverket

Projektledare inom turism och besöksnäring, Entreprenörskapsenheten, Tillväxtverket.

Therese Lindberg genomför insatser och uppdrag kopplat till turism och besöksnäring på Tillväxtverket sedan 2010, bland annat som projektledare för Sveriges gränsundersökning om utländska besökare. Hon har tidigare erfarenhet som kvalitetsanalytiker inom affärsresebranschen och studerade turism på Mittuniversitetet med avslutande studie om hemligheten bakom en trogen kund. 

Therese expertis handlar framförallt om att analysera och mäta kundnöjdhet och driva förbättringsarbete kopplat till resor och turism. Att generera kunskapsunderlag för offentliga, samt turism och besöksnäringens aktörer för att kunna utveckla turismen i Sverige.    

Konferensen är viktig för att förstå hur efterfrågan kan mätas som gör att vi kan utveckla bättre turistiska produkter och få fler nöjda utländska besökare till destinationen Sverige så att exportvärdet ökar.