Agnete Ryeng

Spara favorit 30 nov november 2015
Robert Pettersson,Keynotespeaker,300p bred

Agnete Ryeng, prosjektleder arrangementsturisme Visit Tromsø.

Agnete har en Bachelor of International Business och Master of Marketing. Hon har arbetat som marknadsanalytiker på Huritgruten i åtta år, som marknadsforskare i NOFIMA och det sista tre åren som projektledare för event turism på Visit Tromsø. Där har hon genomfört marknadsundersökningar på de största eventen samt ringvirkningsanalyser. Parallellt med det har hon lett arbetet med segmentering av vinterturismen i Nord-Norge. 

Konferansen hjelper til å øke fokus på viktigheten av å bruke markedsinnsikt i reiselivet. Økt kunnskap om gjester og marked gjør oss bedre i stand til å velge de riktige målgruppene, best mulig markedskommunikasjon og en riktig produktutvikling – på en mest mulig effektiv bruk av resurser.

Segmentering av vinterturismen i Nord-Norge – process, analys och implementering. 
Måndag 25 januari, kl 15.00-16.00