Matthias Fuchs

Spara favorit 30 nov november 2015
Mattias Fuchs, Keynotespeaker,300p bred

Matthias Fuchs, professor i Tourism management & economics vid ETOUR, Mittuniversitetet. 

Sedan 2008 är Matthias Fuchs professor vid avdelningen för turismvetenskap och geografi vid Mittuniversitetet. Tidigare var han chef för e-turism Kompetenscentrum Österrike (ECCA). Matthias står som författare eller medförfattare till mer än 180 vetenskapliga publikationer. Matthias är ledamot i redaktionsrådet för tidskrifterna Journal of Travel Research och Annals of Tourism Research. Han är också biträdande redaktör för Journal of Information Technology & Turism.

The conference provides valuable insights for those interested in digital opportunities and challenges related to data analysis and knowledge creation for travel and tourism industries in Scandinavian countries. 

Kunskapsdestinationen - kunskap om gästen genom business intelligence
Tisdag 26 januari, kl 13.50-14.20