Robert Pettersson

Spara favorit 30 nov november 2015
ETOUR

Robert Pettersson, forskare vid ETOUR, Mittuniversitetet.

Robert Pettersson har varit verksam vid turismforskningsinstitutet ETOUR sedan 1999. Roberts forskningsområden berör evenemangsturism, destinationsutveckling, lokal- och regional utveckling, trender inom turism, kulturturism och visitor tracking. Just nu är Robert verksam inom de två forskningsprojekten ExTrack (besökares rörelsemönster och upplevelser) samt Event Compass (evenemangseffekter). På konferensen kommer det senare projektet att beröras utifrån de två frågeställningarna; i) Vilka faktorer bör vi mäta för att förklara vad som skapar framgångsrika evenemang, samt ii) Hur kan vi inte bara mäta utan också utveckla evenemang när vi studerar dem? Konferensen kan förhoppningsvis bidra till en tydligare bild av hur vi bör mäta och jämföra evenemang med varandra och över tid.

Att mäta och utvärdera evenemang - Evenemangskompassen, ett forskningsbaserat verktyg
Tisdag 26 januari, kl 09.00-09.45