Valerica Croce

Spara favorit 30 nov november 2015
Valeria Croce,Keynotespeaker,300p bred

Valeria Croce, Business intelligence analyst at European Commission.

Valeria har arbetat i 15 år inom turistsektorn, särskilt med marknadsinformation och analys. Hon arbetar för närvarande som Business Intelligence Analyst för Europeiska kommissionen, direktoratet för inre marknaden, industri, entreprenörskap och småföretag, för turismenheten, Textil och Creative Industries. Hennes huvudsakliga uppgifter i detta är relaterade till förbättring av den socioekonomiska kunskap om turism för en mer konkurrenskraftig sektor i EU. Tidigare var hon forskningschef vid European Travel Commission (www.etc-corporate.org ), och samarbetat med UNWTO Marknadstrender och turismstrategier programmet. Innan hon kom till UNWTO, arbetade hon som forskare och lärare vid universitet i Österrike och Schweiz.

Digitaliseringens möjligheter och utmaningar för data, statistik och analys av turism
Måndag 25 januari, kl 13.30-14.30