EcoSYS - ekoeffektiva processer och system

Användningen av jordens bioråvara måste bli resurseffektiv för att vi i framtiden ska kunna använda den till att ersätta fossilbaserade material. Därför skapades projektet EcoSYS – Ekoeffektiva processer och system.

Fabrik

Partnerföretag

Projektperiod

Finansiär

Sidan uppdaterades 2019-12-13