Fyra nya forskare på Mittuniversitetet

Mån 20 dec 2021 15:18

Mittuniversitetet beviljas drygt 5,6 miljoner kronor av KK-stiftelsen till rekrytering av fyra nya forskare vid forskningscentrum FSCN.

FSCN träd

Finansieringen går till rekrytering av en ny professor i maskinteknik, en internationell gästprofessor i kemiteknik, en biträdande lektor i kemiteknik och en internationell gästprofessor i grön kemi. 

Armando Cordova, professor i kemiteknik, står bakom en av ansökningarna.

– Vi är glada att kunna rekrytera Rafael Luque, professor vid University of Cordoba, som gästprofessor till Mittuniversitetet. Han är världsledande forskare inom grön kemi-forskning och förädling av biomassa. Rekryteringen kommer att bidra med ny kompetens och nya insikter till Mittuniversitetets befintliga expertis och innovationsprojekt inom katalys, organisk kemi och nanocellulosa. På så vis skapas en stark synergistisk effekt i vår forskning kring framtidens cellulosabaserade material och hållbara kemikalier, säger Armando Cordova. Den nya forskningen kommer signifikant att stärka våra forskningsmiljöer vid forskningscentrum FSCN och NeoPulp samt bidra till en ökad internationalisering av studenter och forskningsutbyten, säger Armando Cordova.

Ur KK-stiftelsens pressmeddelande: KK-stiftelsens program Rekryteringar bidrar till att skapa förutsättningar för lärosätenas uppbyggnad av starka forsknings- och utbildningsmiljöer genom rekrytering av nyckelpersoner. Av 30 inkomna ansökningar har stiftelsen beviljat 17 till en total summa om drygt 38 miljoner.

De lärosäten som beviljats medel är Karlstads universitet, Örebro universitet, Mittuniversitetet, Högskolan i Borås, Linnéuniversitetet, Mälardalens högskola och Blekinge Tekniska Högskola.

Läs mer i pressmeddelandet från KK-stiftelsen


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2022-07-13