Forskning

Vi arbetar med att förbättra lönsamheten i dagens pappersindustrin, och på att hitta nya sätt att använda skog och träfibrer.

TB_1612_9449.jpg

Vi utveckla material som utvinns ur skogsindustrins materialflöden, och sedan ytterligare förfinats för att ge hållbara alternativ till t.ex. plast. Vi utvecklar också sätt att använda träfibrer, papper och kartong på nya sätt, till exempel i tredimensionella förpackningar strukturer, solceller och lätta strukturella kompositer från fiberbaserade material.


Vi har sex forskargrupper vid FSCN

Bioenergi

Forskningen är inriktad på termokemisk omvandling av biomassa till syntesgas för elproduktion, drivmedel och kemikalier, såsom DME, etanol, syntetisk naturgas (SNG), väte etc. Målet är att utveckla en fluidiserad bädd förgasare (indirekt förgasare) som kan integreras i ett BTL-system och vidare in i ett mekaniskt massabruk med tillförlitlig teknik och högre produktionseffektivitet.

Eko-kemi

De huvudsakliga forskningsintressen i Eco-Kemi gruppen avser syntes, extraktion och analys av naturliga produkter. Forskningen är främst inriktad på semiokemikalier som feromoner som används för kemisk kommunikation av skadedjur på skog och grödor. Fokus är också på att utforska syntesmetoder för organiska föreningar med en önskad funktion.

Högutbytesmassateknologi

Forskningen fokuserar på råmaterial, processteknik och nya eller förbättrade produkter och kvaliteter. Högutbytesmassa (HYP) produceras vid ett utbyte över 85% från olika massaved eller ettåriga växter med hjälp av mekanisk eller kombinerade kemiska och mekaniska enhetsprocesser. Forskningsområdet har hög industriell betydelse. Alla svenska och norska skogsindustriföretag som producerar högutbytesmassor, världens främsta maskinleverantörer samt ett antal kemiska leverantörer samarbetar tmed HYP forskargrupp inom FSCN i flera projekt.

Organisk kemi

Forskningen fokuserar kring grön katalys och i synnerhet området organisk katalys. Flera asymmetriska reaktioner med användning av naturliga aminosyror och aminosyraderivat som katalysatorer har utvecklats. Till exempel, aminosyra-katalyserade reaktioner för asymmetrisk syntes av sidokedjorna av docetaxel och paklitaxel, som är viktiga föreningar för behandling av cancer. Den organiska kemi-gruppen deltar också i forskning med avseende på porösa material och heterogen katalys. Här är ett stort forskningsområde grön modifiering av cellulosa för användning i förpacknings-, textil-, massa- och pappersindustrin.

Materialfysik

Vår forskning handlar om material främst av betydelse för skogsindustrin där det finns stora ytor av papper som kan användas för t ex energilagring. Vi har många projekt i området för avancerade pappersmaterial. Vi har gett dem namnet KM2 tillsammans. KM2 innebär kvadratkilometer av områden som kan användas för utskrift funktioner. Inom forskargruppen jobbar vi med superkondensatorer som baseras på grafen, papperssolceller, litiumbatterier och bestrykning av papper med funktionalitet.

Teknisk Yt- och kolloidkemi

Trä består huvudsakligen av cellulosa, lignin och hemicellulosa och är ett fantastiskt förnyelsebart material som kan förädlas till en mängd olika produkter. Några pappersprodukter kom­mer att vara viktiga även i framtiden och det finns ett fortsatt behov av att utveckla dagens tillverkningsprocesser för att öka förädlingsvärdet och processeffektiviteten. Men träcellulosan som är den vanligast förekommande biopolymeren på jorden kommer att spela en allt mer betydande roll för hållbarheten genom att ersätta oljebaserade produkter och bomull inom den växande bioekonomin. Det finns med andra ord många möjliga användningsområden för cellulosa utanför traditionella pappersprodukter. Här vill vi bidra med djup förståelse och forskning för att exempelvis skapa skogsbaserade textilier, nya cellulosakompositmaterial med plastliknande egenskaper, samt cellulosa formuleringar och dispersioner som tillför mervärden inom färg-, livsmedels-, hygien- och hälsovårdsindustrin.

 

Kontaktpersoner forskargrupper

Bioenergi

Wennan Zhang

Ekokemi

Erik Hedenström

Högutbytesmassateknologi

Per Engstrand

Materialfysik

Håkan Olin

Organisk kemi

Armando Cordova

Teknisk Yt- och kolloidkemi

Magnus Norgren