Provtagning Essvik

Spara favorit 17 jun juni 2019
Bild från provtagning av fiberbankarna i Essvik utanför Njurunda.

Provtagning fiberbank i Essvik

Provtagning fiberbank i Essvik

Den 13 juni genomförde Mittuniversitetet provtagning i Essvik för att samla in material att analysera i projektet BioRem Fiber. Under åren har trä- och massaindustrins utsläpp bildat fiberbankar. Projektet har som målsättning att samla in, avgifta oc

I mitten av juni var Mittuniversitetets Svante Holm i Essvik, tillsammans med Linda Gärding och Frida Eriksson från Structor Norr, för att ta prover på fiberbankarna till BioRem Fiber-projektet. Syftet är att analysera innehållet i bankarna för att undersöka möjligheterna att avgifta det och använda det i produktion av nya ämnen.

Resan samlade in prover för att MIttuniversitetet ska få kunskap om fiberbankarnas innehåll och hur de fungerar. Proverna ska använas till DNA-analyser, kemiska analyser samt för att odla svamp, växetr och bakterier på i syfte attg avgifta dem.

Fiberbanken i Essvik är en av många längs Västernorrlands kuststräcka. Det finns även i andra områden som till exempel Ortviken i Sundsvall, Skönvik och Östrand i Timrå samt Köpmanholmen i Örnsköldsvik innehåller fiberbankar.
Projektet BioRem Fiber inleddes vid årskiftet med målet att sanera fiberbankar som bildats från  trä- och massaindustrins utsläpp genom åren. Bankarna innehåller miljöfarliga ämnen som rikserar att frigöras och komma i omlopp. 

 

Skapad av Joachim Kjellgren

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu

Installera webbappen på din iPhone eller iPad: klicka på   och lägg till på hemskärm.