Effekterna av kombinerat koffein- och rödbetsjuiceintag vid löpning

Spara favorit 20 nov november 2018
Rödbetsjuice och kaffe

Många idrottare använder sig av kosttillskott, som koffein och rödbetsjuice, för att försöka optimera sin prestation och uppnå framgångar i sin idrott. Koffein har en stimulerande effekt på det centrala nervsystemet som gör att tröttheten minskar. Rödbetsjuice kan ge lägre syreförbrukning och förbättrad uthållighet.

Tidigare forskningsstudier har visat att intag av koffein förbättrar kapaciteten både gällande uthållighet och högintensivt arbete.

Rödbetsjuice innehåller nitrat som i kroppen reglerar bland annat blodflöde, muskelkontraktioner, cellulär homesostas, aerob metabolism och andning. Tidigare studier har visat att intag av nitrat ger en lägre syreförbrukning under submaximalt arbete, alltså en förbättrad arbetsekonomi, och även förbättrad uthållighets- samt högintensivprestation.

Med tanke på de enskilt fördelaktiga effekterna av koffein och rödbetsjuice, och de olika fysiologiska vägarna där de verkar fungera, kan kombinationen av de två tillskotten förväntas ha en additiv effekt när det gäller prestation.

Mål

Studien ska undersöka om ett intag av röbetsjuice kombinerat med koffein ger någon prestationshöjande effekt på submaximalt och maximalt arbete vid löpning.

Nyttor

I vissa tävlingssituationer kan även väldigt små förbättringar eller försämringar i prestationen vara betydelsefulla för resultatet och utfallet av tävlingen. I den här studien fokuserar vi på några fysiologiska respons, som till exempel puls, laktat och syreupptag, vid intag av både koffein och rödbetsjuice före submaximal och maximal löpning.

Studien kommer också att visa om det finns några prestationshöjande effekter eller risker av att inta koffein och rödbetsjuice i kombination med varandra. Resultaten kan intressera både motionärer och elitidrottare som vill förbättra sina prestationer.

Forskare i projektet: Johanna Oskarsson och Kerry McGawley

Kontakt

Kerry McGawley, NVC

Kerry McGawley, universitetslektor, centrumledare, Nationellt vintersportcentrum