Cold Air, Physical Activity and the Airways Research Programme (CORP)

Spara favorit 20 nov november 2018
Study in the climate chamber

Hur påverkas luftvägarna av fysisk aktivitet i kyla? Detta är huvudfrågan i detta forskningsprojekt som startade 2015

Cold Air, Physical Activity and the Airways Research Programme (CORP) är ett pågående forskningsprojekt som leds av Dr. Nikolai Stenfors vid Umeå Universitet. Målet för projektet är att undersöka hur hälsan i luftvägarna påverkas av fysisk aktivitet i kyla, detta för såväl elitidrottare som friska och kliniskt sjuka populationer.

I programmet ingår epidemiologiska studier, laboratoriebaserade studier och slumpade kontrollerade försök, Nationellt vintersportcentrum är en nyckelpartner som genomför kontrollerade försök med köldexponering i vår egen klimatkammare. Sedan 2015 har fem studier gjorts vid Nationellt vintersportcentrum (NVC).

Fokus för studierna har varit att utveckla kvalitativ förståelse av de symptom som uppstår vid träning i kyla, både hos friska deltagare och hos de som har astma eller KOL. Vi har också undersökt vilken inverkan omgivande temperatur har på lungfunktion och biomarkörer för luftvägsinflammation efter träning.

Syftet är att utveckla en mekanistisk förståelse för hur förkylning respektive träning påverkar utvecklandet av astma.

Nytta

Forskningen i projektet kan hjälpa oss att förstå kylans roll i utveckling av luftvägssjukdomar som astma. Astma är vanligt bland allmänheten och ännu vanligare bland de som sysslar med uthållighetsträning i kyla som exempelvis längdskidåkare.

De studier vi genomfört hittills har ökat förståelsen för symptom som uppkommer normalt under träning i kyla, både hos friska personer och hos personer med luftvägssjukdomar. Kommande studier ska undersöka effekten av specifika insatser för att förhindra utveckling av träningsinducerad astma hos unga idrottare. 

Projektteam

Dr. Helen Hanstock vid Nationellt vintersportcenrum är projektledare. Andra medarbetare är Dr. Glenn Björklund och Alexander Patrician och praktiserande studenter från både Mittuniversitetet och University of Bath (UK).

I projektet ingår också Dr. Mats Ainegren (Sports Tech Research Centre, Mittuniversitetet) liksom ett flertal kolleger från Umeå Universitet och Region Jämtland-Härjedalen.

Kontakt

Helen Hanstock

Helen Hanstock, universitetslektor, Nationellt vintersportcentrum

Finansiärer

Visare Norr
FoU-enheten Region Jämtland Härjedalen
Syskonen Perssons donationsfond
Gunhild och Assar Karlssons donationsfond