Träningsdagboken ger koll på träning och hälsa bland längdskidåkare på elitnivå för att förbättra prestationsförmågan

Spara favorit 2 apr april 2019
Skidåkare i Stockholm ski marathon

Träningsdagboken kan vara nyckeln till framgång. Den kan visa hur kroppen svarar på träning, vad som funkar och inte.

Längdskidåkare på elitnivå är speciellt sårbara för att utveckla olika symptom och sjukdomstillstånd på grund av höga fysiologiska krav, extrem tävlings- och träningsmiljö, hög träningsbelastning, krävande tävlingsschema och mycket resande.

Typiska hälsorelaterade symptom och tillstånd bland längdskidåkare på elitnivå är: luftvägsinfektioner, mag-tarminfektioner, ansträngningsastma, överträning och låg energitillgänglighet. Sjukdom kan potentiellt leda till att de missar viktiga tävlingar och träning, att förstå sammanhangen mellan träning och sjukdom, och hur det påverkar prestationsförmågan är därför viktigt.

Nytta

Genom att samla träningsdata från några av Sveriges bästa skidåkare från deras träningsdagböcker (athlete monitoring) går det att utläsa hur träningen påverkar prestation och risk för sjukdom eller skador. Forskningsprojektet ska samla kunskap som kan förbättra hälsan och minska träningsfrånvaron bland längdskidåkare på elitnivå, med det ultimata målet att förbättra förutsättningarna för att lyckas under tävlingar.

Projektet är ett samarbete mellan Nationellt vintersportcentrum och Svenska Skidförbundet.

Forskare: Marko Laaksonen, Ph.D. och Kerry McGawley, Ph.D.

För mer information vänligen kontakta Øyvind Karlsson.

Seminarium om Träningsdagboken

Träningsdagboken – en framgångsfaktor

Øyvind Karlsson berättar om sitt projekt med träningsdagboken i Mittuniversitetets idrottsakademis seminarieserie

Kontaktperson

Öyvind Karlsson
Doktorand
Nationellt Vintersportcentrum