Bentäthetsmätning används för att fastställa om en patient ligger i riskzonen för att drabbas av benskörhet. Mätningen sker i samarbete med Region Jämtland Härjedalen och du måste ha en remiss för att göra en undersökning. 

Vi använder en säker metod för att mäta bentäthet som heter iDXA och som är en lågdosstrålande röntgenteknik. Vid undersökningen mäts bentätheten i både höger och vänster höft, i ländkotorna (L1-L4) och ev en underarm (den icke dominanta). Det görs även en LVA (lateral vertebral assesment) mätning på ryggraden, där det går att se eventuella kotdeformiteter talande för kotkompression.

Förberedelse inför bentäthetsmätning

Under undersökningen får du inte ha några kläder eller annat på kroppen som innehåller metall. Detta kan t.ex. vara smycken, bygel-bh, kläder med metallknappar eller liknande eftersom det påverkar mätresultatet. Är du kvinna får du inte vara gravid för att undersökningen ska genomföras.

Så går bentäthetsmätning till

När du anländer till Vintersportcentrum kommer personal att möta dig. Finns ingen på plats när du anländer, var vänlig vänta i soffgruppen i korridoren i markplan, direkt till höger, när du kommer in tills personal kommer och tar hand om dig. Själva undersökningen tar ungefär 20 minuter. Den är enkel och gör inte ont. Du får ligga på en brits med en röntgenapparat ovanför dig. Röntgenapparaten rör sig fram och tillbaka över kroppen och skickar två mycket svaga röntgenstrålar genom de ben som ska mätas. Stråldosen är betydligt lägre än vid vanliga röntgenundersökningar.

Provsvar

Svaret från mätningen skickas under samma dag till den läkare som remitterad dig till oss. Från den remitterande läkaren kommer sedan ett utlåtande om din bentäthet och det kan ta mellan 2-3 veckor innan du får ett svar.

Hitta hit

Mätningen utförs vid Nationellt vintersportcentrum, Campusområdet, Östersund. Hus D. Parkeringar finns i närheten av Campusområdet. Handikappanpassad parkering finns i direkt anslutning till Vintersportcentrum.

Frågor angående undersökningen

Testgruppen: +46 (0)70 – 304 55 14

E-post: boka.nvc@miun.se 

Pris, kontakt och anmälan