RCR:s referensgrupp bidrar till forskningscentrets utveckling och forskning genom att bidra med insikter i omvärldens tankar och önskemål om ny kunskap.

Till varje forskningscentrum knyts en referensgrupp vars huvudsakliga uppgifter är att ge råd om centrets mål och visioner, vara behjälplig med omvärldsbevakning, ge råd om centrets finansiering och vara ett organ för samverkan.

Referensgruppen består av interna och externa representanter som utses för en mandatperiod på 3 år. Referensgruppen träffas två till tre gånger om året.

RCR:s referensgrupp är sammansatt av personer med god insikt i risk-, kris- och säkerhetsbranchens olika behov av ny kunskap. Dessutom ingår interna representanter som kan bidra till ökad samverkan mellan olika forskningsdiscipliner vid Mittuniversitetet.

 

Ledamöter

Ulf Andersson, informationssäkerhetschef på Telenor

Jerker Bexelius, verksamhetschef för Gaaltije

Anne‐Catrine Edlund, professor i svenska språket, Mittuniversitetet

Francisco Esteves, professor i psykologi, Mittuniversitetet

Magnus Lindow, enhetschef för Samhällsenheten vid Länsstyrelsen Jämtlands län
Personlig suppleant: Jenna Norman

Sara Nyhlén, lektor i statsvetenskap, Mittuniversitetet

Cecilia Nyström, direktör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Leif Olsson, docent i industriell ekonomi, Mittuniversitetet

Elina Ramsell, senior advisor på Combitech AB och doktorand i informationssystemutveckling vid Linköpings universitet

Per Sundström, sakkunnig forskning och innovation på RPCS – Rikspolischefens kansli