RCR:s referensgrupp bidrar till forskningscentrets utveckling och forskning genom att bidra med insikter i omvärldens tankar och önskemål om ny kunskap.