ANDROID

Spara favorit 21 aug augusti 2018

ANDROID (Academic Network for Disaster Resilience to Optimise Educational Development) har som mål att främja samarbete och innovation bland europeiska institutioner för högre utbildning i syfte att öka samhällets motståndskraft (resiliens) mot katastrofer av mänskligt och naturligt ursprung.

Nätverkets undervisning och forskning rör vad resilience i detta sammanhang betyder (begreppet är en ungefärlig kombination av motståndskraft, anpassningsförmåga och återhämtningskapacitet), vad begreppet innebär för samhällen samt hur samhällen kan uppnå större motståndskraft inför ökande hot från antropogena och naturskapade faror.

Nätverket kommer att skapa en europeisk strategi som hjälper oss att förstå de attribut som gör att fysiska, sociokulturella, politiskt-ekonomiska och naturliga system anpassar sig genom motstånd eller förändring för att nå och bibehålla en acceptabel funktionsnivå.

Nätverket kommer också att öka medvetenheten och främja en gemensam förståelse bland intressenter om betydelsen av utbildning inom motståndskraft mot katastrofer och den viktiga roll som högre utbildning har för att förbättra samhällets förmåga till motståndskraft anpassning och återhämtningskapacitet gentemot katastrofer.

ANDROID utgörs av 66 institutioner i 32 länder och har en budget på drygt 822 000  EUR.

RCR:s logotyp högupplöst jpg

Fakta

Deltagare
Doktorand Jörgen Sparf, sociologi

Projekttid
Januari 2012December 2014

Finansiär
EU-kommissionen