Att värdera och kommunicera risk och säkerhet i ett heterogent samhälle (ROHS I)

Spara favorit 19 sep september 2013

Projektet studerar hur risker, säkerhet och olyckor upplevs, värderas och bedöms av olika grupper i samhället.

Syftet är inte enbart att kartlägga den enskilda medborgarens värdering och skattning utan framförallt att utifrån sådana studier möjliggöra förebyggande arbete i konkreta situationer. Insamling av data sker främst via en större postenkätundersökning till ca 3000 personer. Enkätstudien kombineras med fokusgruppintervjuer för att överbrygga den uppdelning som finns inom riskforskningen mellan den psykometriska och den kulturteoretiska ansatsen.

Publikationer

Olofsson, A. (2007). Kriskommunikation i ett heterogent samhälle lika för alla eller till var och en efter behov? Sociologisk forskning, : 3, ss. 6-29.

Olofsson, A. & Öhman, S. (2007). Views of risk in Sweden: Global fatalism and local control. An empirical investigation of Ulrich Beck´s theory of modern risks. Journal of Risk Research, vol. 10: 2, ss. 177-196.

Wall, E. (2006). Att ta risker eller utsättas för dem: Om hur flickor i stad och landsbygd förhåller sig till hälsorelaterade risker. Locus : tidskrift för forskning om barn och ungdomar, : 4, ss. 13

Wall, E. (2007). 'Young People Making Sense of Risk' : An urban-rural perspective. Paper presented at the Mittseminarium.

Olofsson, A. & Öhman, S. (2007). Cosmopolitans and Locals: An empirical investigation of cosmopolitanism. Paper presented at the 7th ESA conference: Rethinking Inequalities, September 9-13, 2005, Institute of Sociology, Nicolaus Copernicus University, Torun.

Konferenspaper

Olofsson, A. , Öhman, S. & Rashid, S. (2005). 'Views of risk in late modernity: Do people's views of risk define our time?' Presented at the ISA conference: Environment, Knowledge and Democracy July 6-7, 2005, Faculty of sciences of Luminy, Marseille. And at the 7th ESA conference: Rethinking inequalities, September 9-13, 2005, Institute of Sociology, Nicolaus Copernicus University, Torun.

Sparf, J. (2005). 'Information in times of chaos'. Presented at the 7th ESA conference: Rethinking inequalities, September 9-13, 2005, Institute of Sociology, Nicolaus Copernicus University, Torun.

Sparf, J. & Öhman, S. (2006). 'Resources and risk perception'. Presented at the XVI ISA World Congress of Sociology: The Quality of Social Existence in a Globalising World, RC39: sociology of disasters, Durban, South Africa, July 23-29, 2006

Sparf, J. & Öhman, S. (2006). 'Risk perception among disabled people in Sweden: The role of social involvement and resources'. Presented at New Perspectives on Risk Communication Uncertainty in a Complex Society. A Multi-Disciplinary International Research Conference. August 31 - September 2, 2006 Gothenburg, Sweden.

Wall, E & Olofsson, A. (2006). Young people making sense of risk: Gemeinschaft on the country-side and Gesellschaft in the city. Presented at the 9th Nordic Youth Research Information Symposium: Landscapes of youth, Södertörns University College, Stockholm.

Olofsson, A. & Öhman, S. (2007). Cosmopolitans and Locals: An empirical investigation of cosmopolitanism. Paper presented at the 7th ESA conference: Rethinking Inequalities, September 9-13, 2005, Institute of Sociology, Nicolaus Copernicus University, Torun.

RCR:s logotyp högupplöst jpg

Fakta

Deltagare
Dr. Anna Olofsson
Dr. Saman Rashid
Doktorand Jörgen Sparf
Doktorand Erika Wall
Dr. Susanna Öhman

Referensgrupp
Professor Matthias Kohring (Westfälische Wilhelms-Universität Munster, Tyskland)
Åke Svensson (SRV)

Projekttid
Januari 2004–Juni 2007

Externa forskningsmedel
960 000 SEK per år

Finansiär
Räddningsverket (numera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)).