Kriskommunikation i ett mångkulturellt samhälle

Spara favorit 19 sep september 2013

Invandrare i kommunernas krisberedskap och i lokalmedias krisbevakning - når budskapet fram?

Det övergripande syftet med projektet är att studera lokal kriskommunikation utifrån ett mångkulturellt perspektiv: På vilket sätt tar man hänsyn till invandrares uppfattningar, behov och beteenden i kriskommunikationsprocessen? Anledningen är att det finns ytterst få studier på området. Mer precist så kommer den lokala kriskommunikationen att studeras utifrån två samhällsaktörer; kommuner och media. Den empiriska designen består av tre delstudier på lokal/kommunal nivå; en nationell enkät till ett urval av Sveriges kommuner, intervjuer med tre-fyra kommuner samt en mediestudie av lokalmedia i de kommuner där intervjuerna gjorts.

Publikationer 

Letukas, L. & Olofsson, A. (2009). Solidarity Triumphs Catastrophe? An Empirical and Theoretical Analysis of Post-Tsunami Media in Sweden and the United States. I After the Tsunami - Crisis Communication in Finland and Sweden / ed Lars Nord and Ullamaija Kivikuru. Göteborg : Nordicom.

Olofsson, A. (2007). Crisis communication in multicultural societies: A study of municipalities in Sweden. International Journal of Mass Emergencies and Disasters, vol. 25: 2, ss. 145-172.

Olofsson, A. (2007). Kriskommunikation i ett heterogent samhälle lika för alla eller till var och en efter behov? Sociologisk forskning, : 3, ss. 6-29.

Olofsson, A. (2007). Kriskommunikation i ett heterogent samhälle. Allmänhet, kommuner och medier. Slutrapport till Krisberedskapsmyndigheten, www.msb.se.

Konferenspaper

Olofsson, A. (2006). 'Crisis communication in multicultural societies: A study of local governments in Sweden' : Paper presented at the XVI World Congress of Sociology, 2006-07-23 - 29, Durban, South Africa.

RCR:s logotyp högupplöst jpg

Fakta

Deltagare
Dr. Anna Olofsson

Projekttid
Juli 2005Juni 2007

Externa forskningsmedel
650 000 SEK per år

Finansiär
Krisberedskapsmyndigheten (numera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB))