EVENT

Organisering av krishantering vid event och destination.

Eventprojektets mål var att skapa system och modeller för ledning och organisering av risk- och krishantering vid större evenemang, samt att undersöka vilken beredskap och organisation som fanns bland turistattraktiva kommuner för att hantera kriser och oförutsedda händelser som berör tillfälliga besökare, inklusive icke-svenskspråkiga besökare.

Projektet har utvecklat nya produkter för säkerhet och trygghet vid evenemang. Våra framtagna produkter har sammanställts för att även kunna ligga till grund för ett utbildningsmaterial inom eventsäkerhet. Fokus under projektet har legat på att ta fram användbara produkter.

Konferensen Åre Risk Event 2014 hade temat "eventsäkerhet" med inbjudna talare och deltagare inom både verksamhetsfältet och forskningsfältet.

Dokumentation från projektet

Stalking Assessment Screen (SAS) - en metod att identifiera och prioritera behov av åtgärder vid stalkning

Design mobilapp som kan användas av eventarrangörer under och efter genomförandet av ett evenemang

Kommunikation för säkrare evenemang - guide för eventarrangörer

Dokumentation och spårbarhet vid event

RCR:s logotyp högupplöst jpg

Fakta

Projektledare
Susanna Öhman, sociologi

Deltagare 
Viveca Asproth, Informatik 
Erik Borglund, data- och systemvetenskap
Erna Danielsson, sociologi 
Roine Johansson, sociologi
Robin Karlsson, forskarassistent
Monica Källström, ekonom
Johan Lilja, kvalitetsteknik
Hanna Liljendahl, kommunikatör
Larsåke Lindström, projektledare Åre Risk Event
Lars Malmbom, MIUN Innovation
Anna Olofsson, sociologi 
Heidi Selenius, psykologi och kriminologi 
Susanne Strand, kriminologi
Bo Svensson, MIUN Innovation
Lena-Maria Öberg, informatik

Deltagande myndigheter och organisationer
Adventura
Jämtlands läns räddningstjänstförbund
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Polismyndigheten i Jämtlands län
Polismyndigheten i Västernorrlands län
Räddningstjänsten i Medelpad
Räddningstjänsten i Ådalen