PRACTICE

Spara favorit 13 maj maj 2014

PRACTICE (Preparedness and Resilience Against CBRN Terrorism using Integrated Concepts and Equipment) var ett EU-projekt som syftade till att förbättra EU-ländernas beredskap och resiliens i händelse av en terrorattack med CBRN-vapen.

Projektets huvudsakliga uppgift var att ta fram en verktygslåda med fokus på beslutsstöd och övning samt på att identifiera kritiska punkter i händelseförloppet och luckor i den nuvarande insatsorganisationen.

PRACTICE  involverade 23 deltagare/institutioner i 13 olika länder. Från RCR deltog tre forskare. European CBRNE Center i Umeå var en av tre samordningsinstanser för projektet. Centrets föreståndare ingår även i RCR:s referensgrupp.

Mer information och den slutliga verktygslådan finns på PRACTICE egen webbplats www.practice-fp7-security.eu

Mittuniversitetets forskare tog inom ramen för projektet fram en kommunikationsmanual för ledare. Den finns i en kortversion i form av en folder och i en mer utförlig version.

Förkortningen CBRN står för kemisk, biologisk, radioaktiv, nukleär.

 

RCR:s logotyp högupplöst jpg

Fakta

Deltagare
Docent Erna Danielsson
Professor Anna Olofsson
Docent Susanna Öhman

Projekttid
Maj 2011–Sept 2014

Finansiär
EU:s sjunde ramprogram