Träffpunkt KRIHS

En mötesplats för aktörer och institutioner på temat "Kris och Risk i det Heterogena Samhället"

Projektets övergripande mål är att stärka och vidareutveckla den miljö som tagit form vid Mittuniversitetet, Campus Östersund. För att uppnå det kommer projektet att sammanföra forskare från andra institutioner vid Mittuniversitetet, men även forskare som arbetar med dessa frågor vid andra universitetet och högskolor, myndigheter såsom Krisberedskapsmyndigheten och Räddningsverket samt regionala myndigheter och privata företag, kring temat risk och sårbarhet.

RCR:s logotyp högupplöst jpg

Fakta

Deltagare
Dr. Erna Danielsson
Prof. Roine Johansson
Dr. Anna Olofsson
Dr. Saman Rashid
Doktorand Jörgen Sparf
Doktorand Erika Wall
Dr. Susanna Öhman

Projekttid
September 2006–Augusti 2009

Nätverk
Prof. Klas Borell
Prof. Leo B. Hendry
Prof. Marion Kloep
Per Nordanberg
Per Simonsson

Externa forskningsmedel
175 000 SEK per år

Finansiär
Krisberedskapsmyndigheten (numera Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB))