Organisation av frivilliga vid krishantering

Spara favorit 25 aug augusti 2015

I detta projekt studeras i vilken grad och på vilket sätt tre typer av frivilliga aktörer integrerades i bekämpningen av den stora skogsbranden i Västmanland 2014. 

Aktörerna är (1) etablerade frivilligorganisationer, (2) informella grupper som bildades under själva insatsen, och (3) icke-organiserade frivilliga individer.

Projektet går även under namnet VOID (Voluntary Organization in Disaster Management)

Fakta

Deltagare
Roine Johansson,
professor i sociologi, RCR (projektansvarig)
Erna Danielsson,
docent i sociologi, RCR
Linda Kvarnlöf,
fil dr i sociologi, RCR
Kerstin Eriksson,
fil dr brandteknik vid SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Lund

Projekttid
20150901–20180831

Finansiär
Formas. Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande.