TRILLION

Spara favorit 31 aug augusti 2015

TRILLION är ett EU-projekt inom "community policing" vilket innebär att polis och medborgare i samarbete med varandra skall skapa ett tryggare samhälle. Projektet har som målsättning att utveckla och designa ny teknik och en teknisk plattform som gör det möjligt för medborgare att kommunicera med sin polismyndighet, men även för polisorganisationer att kommunicera med varandra. 

Det finns en strävan och tydlig inriktning från EU att medborgarna på ett bättre sätt ska kunna interagera och påverka polisens arbete. Genom TRILLION hoppas vi kunna förbättra det förebyggande arbetet och de tidiga insatserna för att minska brottslighet, i samverkan med medborgare. Projektet ska bidra till att tryggheten ska öka i EU:s medlemsländer.

För RCR:s del handlar det om att titta på utmaningen människor i förhållande till teknik. Arbetet går ut på att förstå tilliten och öka samarbetet mellan polis och medborgare, som ska kunna känna sig trygga med att rapportera brott eller misstänkt beteende.

I projektet ingår att ta fram en massiv kunskapsöversikt inom området "community policing" inklusive nu gällande best practice inom området. "Community policing" är en fortsättning och utveckling av problembaserat polisarbete och underrättelsestyrt polisarbete. 

Fakta

Deltagare
Från RCR, Mittuniversitetet:
Erik Borglund, docent i data- och systemvetenskap
Lena-Maria Öberg, doktor i informatik
Roine Johansson, professor i sociologi

Övriga deltagare:
Engineering Ingegneria Informatica (Italy)
Technological Education Institute of Piraeus (Greece)
Atos Spain (Spain)
Centre for Research and Technology Hellas (Greece)
INOV INESC INOVAÇÃO (Portugal)
University of Greenwich (UK)
XLAB Razvoj programske opreme in svetovanje d.o.o. (Slovenia)
Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (UK)
Dutch Institute for Technology, Safety & Security (City of Eindhoven, RTR) (Netherlands)
Lecce Municipality (Polizia Municipale) (Italy)
Ministerio da Justiça - Polícia Judiciária (Portugal)

Projekttid
20150901–20180831

Finansiär
EU Horizon 2020