Föreställningar om risk i förhållande till mat

Elin Montelius, sociologi

Mitt avhandlingsprojekt handlar om hur föreställningar om risk i förhållande till mat sammanvävs med ett görande av genus och klass. I avhandlingen analyseras de ideologiska implikationerna av konstruktionen av viss mat som något riskfyllt och onaturligt och viss mat som naturlig, och hur dessa konstruktioner relaterar till samhällets övriga normsystem.

Fakta

Doktorand
Elin Montelius

Ämne
Sociologi

Startår
2010