Mellanorganisatorisk samverkan kring våld i nära relationer

Catherine de Oquinena, sociologi

Fokus i studien ligger på hur samverkan fungerar mellan Polis- och Åklagarmyndigheten inom den brottsutredande verksamheten där polis och åklagare samverkar kring våld i nära relationer. 

Studien finansieras av Brottsoffermyndigheten som en del av projektet SARA-BrOm fram till hösten 2016.

Fakta

Doktorand
Catherine de Oquinena

Ämne
Sociologi

Startår
2013