Miljöhänsyn i processer kring lokal stadsutveckling

Gertrud Alirani, statsvetenskap

I min avhandling studerar jag hur och varför miljöhänsyn integreras i processer kring lokal stadsutveckling. Mitt forskningsintresse rör hållbar utveckling och hur miljöaspekten hanteras i förhållande till andra hänsyn i lokala policyprocesser. Flera av de miljöaspekter som berör lokal stadsutveckling handlar om samtida och framförallt framtida risker kopplat till miljöproblemen.

Fakta

Doktorand
Gertrud Alirani

Ämne
Statsvetenskap

Startår
2010