On the fringes of crisis management

Olof Oscarsson, sociologi

Mitt forskningsområde handlar om den organisatoriska krishanteringen som sker vid sidan av den professionella räddningsinsatsen. Med andra ord den krishantering som avser att hantera konsekvenserna av krisen, t.ex. den krishantering som görs av skolpersonal för att kunna fortgå med verksamheten under exempelvis en skolbrand.