Sara Ekholm, sociologi

I projektet studeras allmänhetens oro för klimatförändringar – om föräldraskap har betydelse för klimatoro.

Fakta

Doktorand
Sara Ekholm

Ämne
Sociologi