Den 12−14 mars 2013 gick Åre Risk Event av stapeln på Holiday Club i Åre. Temat för konferensen var risk- och krisledning (Risk and Crisis Management).

Presentationer från konferensen

The floodings in Queensland, Australia, in 2010-2011
Michael Keating, Chief Superintendent, Queensland Police Service

Att skapa krisplaner och förbereda sig inför större kriser I
Erna Danielsson, docent i sociologi, RCR/Mittuniversitetet

Att skapa krisplaner och förbereda sig inför större kriser II
Kerstin Eriksson, PostDoc i risk- och krishantering, Lunds universitet

Leadership challenges in crisis situations: A theroretical analysis based on empirical observations
Gerry Larsson, professor i psykologi, Försvarshögskolan

Fight, flight or freeze: Assumed reactions of the public in a crisis
Misse Wester, docent i psykologi, FOI

Trygghetens Hus - Samlokaliserad krisledning
Stephen Jerand, länspolismästare Jämtlands län och Morgan Olsson, förbundschef Räddningstjänsten Jämtland

Samhällets möjligheter till och behov av en generell krishanteringsförmåga
Jan Alsander, utbildningschef, Civilförsvarsförbundet

Riskkommunikation i relationen mellan myndigheten och den enskilde
Kenneth Karlsson, Migrationsverket, Håkan Jakobsson, 4C Strategies, Bengt Gustafsson, GLOBEA AB, Erika Wall, RCR/Mittuniversitetet och Jonny Bergman RCR/Mittuniversitetet

Book of abstracts - forskningspresentationer

 

Konferensen arrangerades av RCR och var en mötesplats för forskare, företagare, politiker och representanter för offentliga och frivilliga organisationer.