Åre Risk Event gick för tredje året av stapeln, den 10−12 mars på Holiday Club Åre. Temat denna gång var eventsäkerhet och vi hälsade alla med ett intresse av evenemang och säkerhetsplanering välkomna till tre inspirerande dagar fyllda med kunskap och erfarenheter!

Presentationer från konferensen

Att köpa spänning
Konsumentverket

Presentation av Eventprojektet
Risk and Crisis Research Centre

See something, say something – En kvalitativ undersökning om arenaansvarigas arbete kring säkerhetsinteraktion med besökare
Angélica Olofsson

Reducing Risk at Schoolies Festivals
Allison Hutton

Studie vid högriskevenemang i fotboll avseende ordningsvakters uppfattning av samarbetet med polisen i samband med högriskmatcher
Paul Bendall & Micael Thid

Evenemangsdeltagare – avgörande vid planering för riskkommunikation
Erna Danielsson & Anna Olofsson

Managing social unrest through risk: the securitization of temporary events
Mikael Linnell

Dokumentation i samband med en kris under ett event – problem och möjligheter
Erik Borglund & Lena-Maria Öberg

Lifeline vulnerability at mass events
Ivar Svare Holand

 

Åre Risk Event arrangeras av Risk and Crisis Research Centre (RCR) och är en mötesplats för forskare, företagare, politiker och representanter för offentliga och frivilliga organisationer.