Risk och kris i teori och praktik 2010

Spara favorit 17 jul juli 2019

I samband med invigningen av Risk and Crisis Research Center 10–11 november 2010 genomfördes en konferens på temat "Risk och kris i teori och praktik".

Presentationer av keynote speakers

Riskhantering för hållbar utvecklingLyssna
Dr Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningen

Terrorising or Terror-proofing Our Public? The role of Risk Perception and Risk Communication in Mitigating the Risk to the PublicLyssna
Dr Brooke Rogers, King's Centre for Risk Management, King's College, London

Presentationer av forskningen vid RCR

Samverkan under räddningsinsatserLyssna
Professor Roine Johansson

Risk and Decision Analysis: Framework and Current DevelopmentsLyssna
Dr Aron Larsson

Risk och betydelsen av jämlikhetLyssna
Docent Anna Olofsson

Riskplanering för klimatanpassning i tre norrländska kommunerLyssna
Dr Pär Olausson

Funktionshinder och kommunal riskhantering - tillit, strategi och samverkanLyssna
Doktorand Jörgen Sparf

Hur arbeta med kvalitet inom risk- och krisområdet?Lyssna
Dr Ingela Bäckström och Dr Magnus Tilja Svensson

Riskförståelse i vardagenLyssna
Dr Erika Wall

Risker i ett heteronormativt samhälleLyssna
Docent Susanna Öhman