Risk och kris i teori och praktik 2010

I samband med invigningen av Risk and Crisis Research Center 10–11 november 2010 genomfördes en konferens på temat "Risk och kris i teori och praktik".

Presentationer av keynote speakers

Riskhantering för hållbar utveckling
Dr Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningen

Terrorising or Terror-proofing Our Public? The role of Risk Perception and Risk Communication in Mitigating the Risk to the Public
Dr Brooke Rogers, King's Centre for Risk Management, King's College, London

Presentationer av forskningen vid RCR

Samverkan under räddningsinsatser
Professor Roine Johansson

Risk and Decision Analysis: Framework and Current Developments
Dr Aron Larsson

Risk och betydelsen av jämlikhet
Docent Anna Olofsson

Riskplanering för klimatanpassning i tre norrländska kommuner
Dr Pär Olausson

Funktionshinder och kommunal riskhantering - tillit, strategi och samverkan
Doktorand Jörgen Sparf

Hur arbeta med kvalitet inom risk- och krisområdet?
Dr Ingela Bäckström och Dr Magnus Tilja Svensson

Riskförståelse i vardagen
Dr Erika Wall

Risker i ett heteronormativt samhälle
Docent Susanna Öhman