Huvudtalare

Spara favorit 17 jul juli 2019

Under Åre Risk Event 2019 kommer fem keynote-presentationer och en paneldiskussion att hållas:

Digitalisera 1700-talsindustrialismen eller nutidens utmaningar?

Katarina Lindblad Gidlund lyfter i sin presentation lyfter fram hur dominant digitaliseringsbegreppet är och hur det vävs in i vår vardag utan att egentligen förstås.

Skogsbranden på Älvdalens skjutfält, Trängslet

Johan Szymanski och Peter Bäcke berättar om branden från start till mål med fokus på utmaningar och hur man kan få flera organisationer att jobba mot samma mål och samtidigt tänka utanför boxen under stark press.

Climate change risk perception across nations: is a decade enough to be prepared

Aistė Balžekienė looks into attitudes, perceptions and behavioral patterns related to climate change in international comparative perspective.

Framtiden i och för Sapmi

Hur påverkas samernas levnadssätt av bland annat klimatförändringar, naturkatastrofer och markexploatering? Hur ser möjligheterna att leva och verka som same och renskötare ut i framtiden?

Krisberedskap: ett kommunalt perspektiv

Lina Ringberg pratar om krisberedskap på kommunal nivå, vilket är en komplex fråga som involverar många parter och verksamheter. Styrningen av krisberedskap är därför många gånger utmanande och särskilt tydlig blir komplexiteten när målkonflikter uppstår eller synliggörs.

Panel: Evidence based and risk informed policy making in Europe post Brexit: What may happen next?

The UK-European Brexit discussions are shrouded in uncertainty, confusion and even doubt as no one seems to know what will actually happen.