Krisberedskap: ett kommunalt perspektiv

Lina Ringberg pratar om krisberedskap på kommunal nivå, vilket är en komplex fråga som involverar många parter och verksamheter. Styrningen av krisberedskap är därför många gånger utmanande och särskilt tydlig blir komplexiteten när målkonflikter uppstår eller synliggörs.

Utifrån sin mångåriga erfarenhet av kommunalt krisberedskapsarbete fokuserarar Lina Ringberg särskilt på att förstå bakomliggande orsaker till målkonflikter. Hur kommer det sig att den kommunala krisberedskapen styrs som den gör? Vem sätter agendan? Vad finns det för fördomar som spelar in? Vilka ges rätt eller inte rätt att definiera risk, sårbarhet och beredskap? Lina kommer också att diskutera hur förändring av krisberedskapen kan ske och vad hon som kvinna har för position i en tämligen maskulin bransch.

Lina Ringberg är krisberedskapssamordnare i Malmö stad, vilket innefattar både förebyggande arbete, beredskap och krishantering. Lina har en kandidatexamen i internationell kris- och konflikthantering. Genom sitt arbete som krisberedskapssamordnare har hon ett brett nätverk och samarbetar med bland annat forskare.

Keynote onsdag 27/3 kl. 14.20