Krisberedskap: ett kommunalt perspektiv

Lina Ringberg pratar om krisberedskap på kommunal nivå, vilket är en komplex fråga som involverar många parter och verksamheter. Styrningen av krisberedskap är därför många gånger utmanande och särskilt tydlig blir komplexiteten när målkonflikter uppstår eller synliggörs.