Framtiden i och för Sapmi

Spara favorit 15 mar mars 2019

Hur påverkas samernas levnadssätt av bland annat klimatförändringar, naturkatastrofer och markexploatering? Hur ser möjligheterna att leva och verka som same och renskötare ut i framtiden?

Anja Fjellgren Walkeapää är född och uppvuxen i Mittådalen. Hon arbetar med renar och renskötselfrågor och är ordförande i Sametingets ungdomsråd. 

Keynote onsdag 27/3 kl. 9.15