Skogsbranden på Älvdalens skjutfält, Trängslet

Johan Szymanski och Peter Bäcke berättar om branden från start till mål med fokus på utmaningar och hur man kan få flera organisationer att jobba mot samma mål och samtidigt tänka utanför boxen under stark press.

Johan Szymanski är förbundsdirektör och tillika räddningschef för Brandkåren Norra Dalarna.  Han arbetade som räddningsledare under skogsbranden i somras. Johan startade som brandman 2004 och utbildade sig till brandingenjör vid Lunds universitet. I januari 2019 utsågs Johan Szymanski till Årets samhällsbyggare av nyhetsmagasinet Fokus

Peter Bäcke är stf. förbundsdirektör och stf. räddningschef för Brandkåren Norra Dalarna. Under sommarens skogsbrand arbetade han som biträdande räddningsledare. Peter har tidigare erfarenhet av utlandstjänst inom försvarsmakten. Han började som brandman 2006 och stf. räddningschef 2013.

Keynote tisdag 26/3 kl. 16.00