Program

Spara favorit 17 jul juli 2019

Lokal: Solskog, Holiday Club, där ej annat anges.

Tisdag 26 mars

13.00   Inledning – Erna Danielsson, föreståndare RCR, och Jerker Bexelius, verksamhetschef Gaaltije

13.30   Praktisk information – Jörgen Sparf, moderator

13.40   Keynote: Digitalisera 1700-talsindustrialismen eller nutidens utmaningar? – Katarina Lindblad Gidlund

14.25   Fika

15.00   Parallella presentatoner av forskning

 • Session 1: Lokal resiliens
  Chair: Linda Kvarnlöf
  Local resilience against radicalization and violent extremism
  Veronica Strandh
  Mitigating impacts of climate change in a Swedish local context – the community resilience challenge
  Tove Bodland & Mikael Granberg
 • Session 2: Kritisk infrastruktur
  Lokal: Snöljus 16, Holiday Club
  Chair: Leif Olsson
  Exploring collective critical infrastructure resilience for payment disruptions
  Joeri van Laere
  The role of regional airports as critical infrastructure
  Christine Große

16.00   Keynote: Skogsbranden på Älvdalens skjutfält, Trängslet – Johan Szymanski och Peter Bäcke

17.00   Slut för idag

19.00   Middag

Onsdag 27 mars

   8.30   Keynote: Climate change risk perception across nations: is a decade enough to be prepared – Aistė Balžekienė 

   9.15   Keynote: Framtiden i och för Sapmi – Anja Fjellgren Walkeapää

10.00   Fika

10.30   Presentatoner av praktik

 • Session 3: Simulering och Innovation
  Chair: Martina Granholm
  Risk inventory instruments, risk profile
  Björn Guström
  Safety & Security Test Arena – a triple helix platform for innovation in the field of emergency preparedness and incident management
  Svenja Stöven
  Kan man locka håret med en borrmaskin? Om nyttan med ändamålsenliga innovationsmiljöer för ett tryggare samhälle
  Tanja Ståhle
  Virtual simulation in courses and exercises
  Cecilia Hammar Wijkmark

12.00   Lunch

13.00   Parallella presentatoner av forskning

 • Session 4: Lokal beredskap
  Chair: Erna Danielsson
  Perspectives on Swedish household crisis preparedness: a research overview
  Linda Kvarnlöf
  Entrepreneurial Bureaucrats: A Social Network Analysis of Lomma and Staffanstorp Municipalities, Sweden
  Evangelia Petridou
  Prepared for health?
  Erika Wall
 • Session 5: Theoretical and conceptual development (English)
  Lokal: Snöljus 16, Holiday Club
  Chair: Christine Große
  Emergence and Volunteerism in Disaster Response Operations
  Roine Johansson
  Conceptualizing community in disaster risk management
  Aleksi Räsänen
  Worry, News Media and Terrorist Activity: The Swedish Case
  Saman Rashid & Anna Olofsson

14.20   Keynote: Krisberedskap: ett kommunalt perspektiv – Lina Ringberg

15.05   Länsstyrelsen Jämtlands län bjuder på fika

15.35   Presentatoner av praktik

 • Session 6: Arbetsmetoder och riskbedömning
  Chair: Evangelia Petridou
  KARSA – klimatanpassning och risk- och sårbarhetsarbete i Jämtlands län
  Jenna Norman & Lina Wold
  Beyond the Static InfoRisk Assessment
  Per Strömsjö
  När 700 miljoner tittar får inget gå fel – risk och kontinuitetshantering vid alpina VM i Åre 2019 och lärdomar för ett eventuellt OS 2026.
  Emelie Olsson
  Studieförbundens roll för att öka kunskapen om hemberedskap och stärka lokala gemenskaper
  Herman Geijer

17.05   Slut för idag

18.05   Samling i Holiday Clubs foajé för gemensam promenad till Bergbanan på Åre Torg

18.45   Middag på restaurang Fjällgården

Torsdag 28 mars

   8.30   Presentatoner av forskning samt spel om långvarigt avbrott i betalsystemen

 • Session 7: Utvärdering och metodologi
  Chair: Christine Große
  Creating a Health Care Leanness Score using fuzzy Data Envelopment. Analysis with an α-cut approach
  Annika Hasselblad
  Methodology for investigating crises – Analysis of methodological approaches accounted in reports and interviews with investigators
  Anna Johansson
  Crisis Prevention and Management in the Face of Climate Change A Systems Analysis of Forestry Related Risks, Hazards and Swedish Societal Resilience
  Emelie Danielsson
 • Session 8: Kopplingar mellan kontexter, grupper och organisationer
  Lokal: Snöljus 16, Holiday Club
  Chair: Roine Johansson
  Mixed blessing
  Kerstin Eriksson & Erna Danielsson
  Enhancing Capacity in Disaster Risk Reduction: A Scoping Study of University-Industry Partnerships in Sri Lanka, Thailand and Bangladesh
  Evangelia Petridou
  Intersectional risk theory
  Anna Olofsson & Susanna Öhman
 • Spel om långvarigt avbrott i betalsystemen
  Lokal: Snöljus 15, Holiday Club
  Delta i en kortversion av forskningsprojektet CRAAAFFFTINGs (Creating Collaborative Resilience Awareness, Analysis and Action for Finance, Food and Fuel Systems in Interactive Games) spelmiljö som ska studera hur det svenska samhället kan bygga upp sin återhämtningsförmåga (resiliens) vid ett lång­varigt betalstopp. Begränsat antal platser, anmälan på plats.

10.00   RCR Lab – simuleringsmiljö för forskning, utbildning, övning och innovation

10.20   Fika

10.50   Paneldiskussion: Evidence based and risk informed policy making in Europe post Brexit: What may happen next? – Maren von Fritschen, Mikael Karlsson, Evangelia Petridou. Moderator: Ragnar Löfstedt

12.00   Avslutning – Erna Danielsson, föreståndare RCR, och Per Sundström, enhetschef MSB

12.20   Lunch

 

Med reservation för ändringar.