Session 6: Arbetsmetoder och riskbedömning

Presentationer av praktik onsdag 27/3 kl. 15.35. Presentationerna hålls på svenska.

KARSA – klimatanpassning och risk- och sårbarhetsarbete i Jämtlands län

Jenna Norman och Lina Wold, Länsstyrelsen Jämtlands län
Detta faktaunderlag beskrivs ur ett regionalt perspektiv och beskriver utmaningar och förutsättningar för offentliga och privata aktörer i Jämtlands län att klimatanpassa verksamheter och säkra samhällets olika miljöer och funktioner (exempelvis i arbetet med risk- och sårbarbarhetsanalyser). Arbetsmetoden i KARSA kan användas för att identifiera sårbarheter och brister i ett förändrat klimat oavsett regionala förutsättningar och geografiska områden. 

 

Beyond the Static InfoRisk Assessment

Per Strömsjö, Omegapoint
Information Risk (InfoRisk) can be seen as the potential that sensitive information assets (e.g. intellectual property or strategic plans) are compromised with respect to certain security goals - specifically confidentiality, integrityor availability. There are several methods for assessing InfoRisk within an area, thus constructing a static viewfrom a Risk Owner's perspective. The area in question could be an app, a system, a service, or even a process. However, this static practice does not scale well. How can InfoRisk be addressed effectively in an organisation with multiple interdependent and frequently changing areas, such as many evolving applications on top of shared infrastructure platforms, e.g. databases or networks? What InfoRisk stems from transitioning a system into a new state? Think of a major upgrade. How does InfoRisk in an underlying platform affect a system which in itself is fairly well understood? And conversely, how can InfoRisk in one broken system affect the platform, and thereby potentially other systems? The conventional static approach needs to be augmented with such dynamic views, capturing InfoRisk interdependencies between areas. In this talk, I will exemplify what such dynamic views might look like and how they are increasingly relevant for modern organisations.

 

När 700 miljoner tittar får inget gå fel – risk och kontinuitetshantering vid alpina VM i Åre 2019 och lärdomar för ett eventuellt OS 2026

Emelie Olsson, 4C Strategies
Som officiell leverantör till alpina VM i Åre 2019 har 4C Strategies inblick i vad som krävs för att kunna organisera och exekvera ett säkert och avbrottsfritt event. Sedan 2016 har VM-organisationen på ett strukturerat sätt jobbat med risk-, kris- och kontinuitetshantering. Hur resonerar man kring resiliens och beredskap vid event/idrottsarrangemang där stora värden står på spel? Arbetet inför VM har fokuserat på att identifiera och hantera risker, öka robustheten för kritiska processer samt skapa en stark förmåga att hantera kriser och incidenter. Vi kommer resonera kring hur integrerad riskhantering kan göras på ett effektivt sätt i samband med stora event samt komplexa organisationsstrukturer. I detta sammanhang är det också intressant att analysera vad andra företag och organisationer kan lära sig av de stora idrottsarrangemangen. Ur ett framtidsperspektiv är det också aktuellt att argumentera kring vilka erfarenheter och lärdomar från VM i Åre som är aktuella för ett möjligt OS i Sverige 2026. Och på vilket sätt arbete med risk, kris och kontinuitet svarar på vissa av de utmaningar som kommer med ett OS-värdsskap.

 

Studieförbundens roll för att öka kunskapen om hemberedskap och stärka lokala gemenskaper

Herman Geijer, Arbetarnas Bildningsförbund (ABF)
I Sverige har vi en lång tradition av att gå studiecirklar och kurser för att lära oss mer. Studieförbund skulle kunna spela en viktig roll i att öka kunskapen om hemberedskap och stärka lokala gemenskaper som kan bli viktiga vid en kris. Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) startar under våren 2019 en satsning på att skapa lokala grupper för att öka kris- och katastrofberedskapen utifrån en medvetenhet om att vi behöver lära oss mer och att mötet mellan människor är en viktig faktor för resiliens. ABF finns i landets alla kommuner och samverkar med flera av de stora bostadsorganisationerna, PRO och många andra organisationer vilket kan vara ett bra verktyg för att nå ut till människor och öka medvetenheten om krisberedskap.  Satsningen består av tre delar: (1) En manual/lathund för att skapa lokala grupper, (2) Stöd till en podd om hemberedskap som släpps i mitten av mars, och (3) Spridande av studiematerialet ”Boken om hemberedskap” (som är framtagen i samarbete med Civilförsvarsförbundet) i våra medlems- och samarbetsorganisationer. Presentationen handlar om hur ABF tänkt kring projektet och hur långt vi kommit. Eftersom satsningen ännu är i sin linda hoppas vi att deltagandet på konferensen också kommer att ge viktig input från forskare och yrkesverksamma för att kunna utveckla det ytterligare.