Dina synpunkter om vår konferens är viktiga för oss. Vi ber därför om din hjälp att fylla i vår utvärderingsenkät.

Utvärdering

Hur fick du kännedom om Åre Risk Event?
Vilka dagar har du deltagit vid konferensen?
Bedöm konferensen som helhet på en skala mellan 1 och 5 där 1=mycket dåligt och 5=mycket bra
Bedöm konferensens tema på en skala mellan 1 och 5 där 1=mycket dåligt och 5=mycket bra
Bedöm mängden tid som fanns för samverkan/nätverkande med andra konferensdeltagare
Bedöm konferensanläggningen på en skala mellan 1 och 5 där 1=mycket dåligt och 5=mycket bra
Bedöm det bemötande du fått av konferensarrangören RCR på en skala mellan 1 och 5 där 1=mycket dåligt och 5=mycket bra