Risk and Crisis Research Center (RCR) vid Mittuniversitetet arrangerade den 13-15/3 2012 en konferens på temat "Att kommunicera det (o)tänkbara - hur formar vi framtidens riskkommunikation?".

Här samlades forskare, företagare, politiker och representanter för offentliga och frivilliga organisationer för att utbyta kunskap om samhällets risk- och krishantering. Målet med konferensen var att generera ny kunskap i syfte att öka samhällets säkerhet och bidra till hållbar tillväxt.

Presentationer från konferensen

Utmaningar mot det öppna samhället i samband med risker och hot
Professor Britt-Marie Drottz Sjöberg, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet

Medborgare och myndigheter − samspelta i risk och kris?
Docent Ann Enander, Försvarshögskolan

Trygghetens Hus, att våga samverka
Stephen Jerand, länspolismästare Jämtlands län och Morgan Olsson, Norra Jämtlands Räddningsförbund

Hagadeklarationen
Professor Bengt Sundelius, CRISMART

God riskhantering stärker varumärket
Stefan Öhlund, Ekelöw