Med anledning av det nyligen uppstartade projektet om hållbart samhällsbyggande (HåSa) och för att stärka forskningen vid våra tre forskningsmiljöer vid Mittuniversitetet träffades forskare från CER, FGV och RCR på Hotell Hallstaberget i Sollefteå den 22–23 september för att diskutera pågående forskning, gemensamma forskningsintressen och möjliga samarbeten.

Program

Klicka på titeln för att ladda ner presentationen som pdf.

TORSDAG 22 september

 
ca 9.45
 
Registrering och kaffe

10.15   
Welcome, presentation of programme and participants
Peter Öhman och Anna Olofsson

10.45   
Key Note: Sustainability and Social Relations
Lucie Middlemiss, Leeds University, UK

12.00  
Lunch

13.00
Parallella sessioner på engelska: Sustainable development
Moderator: Minna Lundgren

Parallella sessioner på svenska: Planering/Hantering
Moderator: Katarina Giritli Nygren

14.30   
Fika

15.00   
Parallella sessioner på engelska: Migration/Integration
Moderator: Heléne Lundberg

Parallella sessioner på svenskaHälsa/Organisering
Moderator: Peter Öhman

  • Malin Bolin & Gunilla Olofsdotter
    Vad betyder hållbar organisering?
  • Maria Warne
    Säsongsanställda – hälsa och arbetsförhållanden bland unga i säsongsarbete.
  • Heidi Carlerby
    Etablering med hälsoperspektiv – Hur handläggare definierar hälsofrämjande i möten med nyanlända

16.00–17.30   
Mingel och brainstorming inför bok om hållbart samhällsbyggande
   
19.00  
Middag
 

FREDAG 23 september

 
08.30
   
Key Note:
 Yield and the City: Why Accounting matters in Studies of the Urban
Stig Westerdahl, Malmö högskola

09.30   
Parallella sessioner på engelska: Societal Challenges
Moderator: Saman Rashid

Projektmöte HåSa
Projektdeltagare           

11.30  
Lunch

12.30–13.30
Concluding the workshop – How do we proceed?
Katarina Giritli Nygren, Peter Öhman och Anna Olofsson

 

Frågor

Har du frågor om workshopens innehåll och upplägg? Kontakta din centrumföreståndare.

CER peter.ohman@miun.se
FGV katarina.giritli-nygren@miun.se
RCR anna.olofsson@miun.se

EU-logotyp