Lokala aspekter på globala utmaningar – Risker och riskhantering utanför storstadsregionerna

Tor 21 maj 09:30–17:15

Den 21 maj arrangerar RCR och Riskkollegiet ett seminarium på Campus Östersund. Seminariet kommer att belysa några av de risker som människor som bor utanför storstadsregionerna kan utsättas för. Vi kommer även att diskutera hur ansvariga samhällsorgan och enskilda hanterar dessa risker idag och i framtiden.